Tölegler

"Halkbank" PTB-ynda şahsy taraplar
aşakdaky tölegleri amala aşyryp bilerler.

 • Ýaşaýan ýerine ýazgy üçin töleg
 • PÝGG jerimesi
 • PÝGG wideo jerimesi
 • PÝGG el wideo jerimesi
 • Ýarag üçin töleg
 • Ogullyga almak hakynda şahadatnama üçin
 • Atasynyň adyny almak hakynda şahadatnama üçin
 • Nika hakynda şahadatnama üçin
 • Nikany bozmak hakynda şahadatnama üçin
 • Familýasyny çalyşmak hakynda şahadatnama üçin
 • Doguluş hakynda şahadatnama üçin
 • Ölüm hakynda şahadatnama üçin
 • Ýangyn howpsuzlygy üçin jerime
 • Pasport üçin jerime
 • Döwlet pajy
 • Administratiw jerime
 • Awtoulag serişdelereiniň eýelerinden alynýan ýygym
 • Ýylylyk üçin töleg
 • Ýaşaýyş jaý tölegi
 • Önümçilik kommunal trest tölegi
 • Elektrik energiýasy üçin tölegi
 • Suw üçin töleg
 • Türkmenistanyň Pasportyny almak
 • Sürüjilik şahadatnamasynyň synagy üçin
 • Awtoulag serişdelerini bellige almak
 • Tehniki pasporti bermek üçin
 • Tehniki gözegçilikden geçirmek üçin
 • Awtoulag belgilerini bermek
 • Sürüjilik şahadatnamasy üçin
 • Awtoulaglary gözegçilikden geçirmek
 • Saglygy goraýyş ätiýaçlandyrmasy üçin
 • Ýol kartlaryna pul salmak