Täze kart almak üçin onlaýn ýüzlenme

Täze kart almak üçin maglumatlary dolduryň
Ädim 1. Kartyň görnüşini saýlaň

*Täze kartyň bahasy 23 manat

Ädim 2. Maglumatlary dolduryň
Şahsy maglumatlar
Ady *
Familiýasy *
Atasynyň ady
Doglan güni *
Mobil telefon belgisi *
Oý telefon belgisi *
E-mail
Pasport maglumatlary
Pasportyň belgisi *
Pasportyň berlen senesi *
Kim tarapyndan berlen
Öý salgysy *
Goşmaça maglumatlar
Pasportyň skanirlenen göçürmesi *
Ýüklemek üçin faýly saýlaň
Işleýän ýeri *

* Töleg geçirilmese siziň ýüzlenmäňize seredilmeýär!