Şahsy taraplar

Garaşsyzlyk zamany

Goýumyň ady

 "Garaşsyzlyk  zamany" goýumy

Goýumyň möçberi we görnüşi

Nagt görnüşinde 200 manatdan az bolmadyk möçberde

Saklanyş möhleti

6 aý

Ýyllyk göterim derejesi

7 göterim

Goşmaça goýumlar Nagt pul görnüşinde goşmaça pul goýumy kabul etmeklik göz öňüne tutulýar

Göterimleri hasaplamagyň tertibi

Beýik Galkynyş

Goýumyň ady

 ''Beýik Galkynyş'' goýumy

Goýumyň möçberi we görnüşi

Nagt görnüşinde 2000 manat  möçberde

Saklanyş möhleti

2 ýyl

Ýyllyk göterim derejesi

10 göterim

Göterimleri hasaplamagyň tertibi

Pages

Subscribe to RSS - Şahsy taraplar