Şahsy taraplar

Hemaýat

Goýumyň ady

Hemaýat

Goýumyň möçberi we görnüşi

Nagt görnüşinde 50 manatdan az bolmadyk möçberde

Saklanyş möhleti

1 ýyl

Ýyllyk göterim derejesi

10 göterim

Göterimleri hasaplamagyň tertibi

Halk

Goýumyň ady

Halk

Goýumyň möçberi we görnüşi

Nagt görnüşinde 20 manatdan az bolmadyk möçberde

Saklanyş möhleti

1 ýyl

Ýyllyk göterim derejesi

8 göterim

Göterimleri hasaplamagyň tertibi

Täze ýyl sowgady

Goýumyň ady

Täze ýyl sowgady

Goýumyň möçberi we görnüşi

Nagt görnüşinde 20 manatdan az bolmadyk möçberde

Saklanyş möhleti

1 ýyl

Ýyllyk göterim derejesi

8 göterim

Göterimleri hasaplamagyň tertibi

 

Göterimleri tölenişi

Hasap açylan gününde nagt pul serişdesi görnüşinde tölenilýär

3 we 6 aýlyk goýum

Goýumyň ady

3 we 6 aýlyk goýum

Goýumyň möçberi we görnüşi

Nagt görnüşinde 20 manatdan az bolmadyk möçberde

Saklanyş möhleti

3 we 6 aý

Ýyllyk göterim derejesi

4 we 6 göterim

Göterimleri hasaplamagyň tertibi

  Göterimleri tölenişi

  3 aýlyk goýum boýunça - saklanyş möhletiniň ahyrynda

  Ruhubelent

  Goýumyň ady

  Ruhubelent

  Goýumyň möçberi we görnüşi

  Nagt görnüşinde 20 manatdan az bolmadyk möçberde

  Saklanyş möhleti

  2 ýyl

  Göşmaça goýumlar

  2 ýyl saklanyş möhletinden birinji ýyl geçenden soň nagt pul görnüşinde kabul edilýär 

  Ýyllyk göterim derejesi

  8 göterim

  Göterimleri hasaplamagyň tertibi

  Rowaçlyk pursady

  Goýumyň ady

  Rowaçlyk pursady

  Goýumyň möçberi we görnüşi

  goýum hasabyna bir gezekleýin 2000 manatdan az bolmadyk möçberde nagt pul serişdeleri kabul edilýär

  Saklanyş möhleti

  1 ýyl

  Pul utuşly tiražyň şertleri

  1 ýyldan az saklanmadyk goýum hasaplaryň arasyda ýylda bir gezek utuş tiražy geçirilýär

  Bagtyýar nesiller

  Goýumyň ady

  Bagtyýar nesiller

  Goýumyň möçberi we görnüşi

  Nagt görnüşinde 200 manatdan az bolmadyk möçberde

  Saklanyş möhleti

  16 ýaşyna ýetmedik çagalaryň adyna açylýan 3 ýyldan az bolmadyk möhletli

  Göterim derejesi

  ýyllyk 10% möçberinde kesgitlenilen

  Goşmaça goýumlar

  Gahrymanlar

  Goýumyň ady

  "Gahrymanlar" goýumy

  Goýumyň möçberi we görnüşi

  Nagt görnüşinde 200 manatdan az bolmadyk möçberde

  Saklanyş möhleti

  1 ýyl

  Ýyllyk göterim derejesi

  10 göterim

  Göterimleri hasaplamagyň tertibi

  Pages

  Subscribe to RSS - Şahsy taraplar