Karzlar

Bankyň esasy gymmatlyklary durnukly,
bäsdeşlige ukyply we müşderiler bilen
uzak möhletli aragatnaşyklary ýola goýmakdyr.

Sarp ediş karzy

Sarp ediş maksatlaryna

Möhleti3 ýyla çenli
Karzyň möçberi30000manada çenli
Göterim16%
Срокдо 3 лет
Ставка16%
Сумма вкладаДо 30000 манат
Giňişleýin
Hasapla >

Ýaş maşgalalar üçin karzy

Öý goşlaryny satyn almak üçin karz

Möhleti3 ýyla çenli
Karzyň möçberi6000manada çenli
Göterim1%
Срокдо 3 лет
Ставка1%
Сумма вкладаДо 6000 манат
Giňişleýin
Hasapla >

Ipoteka karzy (Aşgabat şäherinde täze gurlan jaýlardan öýleri satyn almak üçin)

Gozgalmaýan emlägi satyn almak

Möhleti30 ýyla çenli
Karzyň möçberiMüşderiniň ýüz tutmagyna görä
Göterim1%
Срокдо 30 лет
Ставка1%
Сумма вкладаДо манат
Giňişleýin
Hasapla >

Kiçi göwrümli karzlar

Ekerançylygy, maldarçylygy ösdürmek maksady

Möhleti3 ýyla çenli
Karzyň möçberi30 000manada çenli
Göterim10%
Срокдо 3 лет
Ставка10%
Сумма вкладаДо 30 000 манат
Giňişleýin
Hasapla >

Haly satyn almak maksatlaryna

Haly satyn almak maksatlaryna

Möhleti3 ýyla çenli
Karzyň möçberi30 000manada çenli
Göterim12%
Срокдо 3 лет
Ставка12%
Сумма вкладаДо 30 000 манат
Giňişleýin
Hasapla >

"Owerdraft" karzy

Şahsy zerurlyklary üçin

Möhleti6aýa çenli
Karzyň möçberizähmet hakynyň40% çenli
Göterim12%
Срокдо 6 лет
Ставка12%
Сумма вкладаДо 40% манат
Giňişleýin
Hasapla >