Edara görnüşli taraplar

Hasaplaşyklary alyp barmak

Korporatiw müşderilere hojalyk-täjirçilik işlerini ýöretmek we pul serişdelerini toplamak üçin Türkmenistanyň “Halkbank“ DTB-ynda aşakdaky görnüşdäki bank hasaplary açylynyp bilner:

  • hasaplaşyk hasaplar;
  • manatdaky gündelik hasap;
  • daşary ýurt pulundaky gündelik hasap;
  • býujet hasaby;
  • depozit hasaby (goýum);
  • ýörite hasap;
  • wagtlaýyn hasap;
  • manatdaky aragatnaşyk hasaby  (kömekçi hasap);
  • daşary ýurt pulundaky aragatnaşyk hasaby (kömekçi hasaby)
Subscribe to RSS - Edara görnüşli taraplar