Bankomatlar

Türkmenistanyň "Halkbank" PTB-y tarapyndan 
gurnalan bankomatlaryň sanawy

T/B Gurnalan edaranyň ady Gurnalan ýeriniň salgysy
1 TMB-nyň "Bank mekdebi" 1916 (B.Annanow) köç, 129-j.
2 S.A.Nyýazow ad. Bejeriş maslahat beriş merkezi Oguzhan köç-11
3 S.A.Nyýazow ad. Bejeriş maslahat beriş merkezi Oguzhan köç-11
4 8-nji saglyk öýi 1908 koç.4 geç.j-7"A"
5 9-njy saglyk öýi 1934 k.j-34
6 10-njy saglyk öýi 10 ýyl Abadançylyk koç. 133-j.
7 Saglygy goraýyş Anyklaýyş merkezi (köne diagnostika) 1908 Gündogar köç-29 (köne diagnostika)
8 Kordiologiýa ylmy kliniki merkezli hassahana A.Nyýazow şaý-192
9 Kordiologiýa ylmy kliniki merkezli hassahana A.Nyýazow şaý-192
10 Gurbansoltan eje ad. Enäniň we çaganyň Saglygyny goraýyş ylmy kliniki merkezi B.Annanow k. j-28.
11 T"Halkbank" PTB Aşgabat şahamçasy 1932 k. 132-j.
12 T"Halkbank" PTB Aşgabat şahamçasy 1932 k. 132-j.
13 T"Halkbank" PTB Aşgabat şahamçasy 1932 k. 132-j.
14 T"Halkbank" PTB Aşgabat şahamçasy 1932 k. 132-j.
15 T"Halkbank" PTB Bagtyýarlyk şahamçasy A.Nyýazow k. 270 j.
16 T"Halkbank" PTB Bagtyýarlyk şahamçasy A.Nyýazow k. 270 j.
17 Ahal ösümlik ýag kärhanasy Aşgabat-Daşoguz ýolunyň 18 km.
18 Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy kliniki merkezi. Nokat-1 Görogly k. 80-j.
19 Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy kliniki merkezi. Nokat-2 Görogly k. 80-j.
20 Gaýrygoýulmasyz tiz kömek merkezi. Nokat-1 Görogly k. 120-j.
21 Gaýrygoýulmasyz tiz kömek merkezi. Nokat-2 Görogly k. 120-j.
23 Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi
Görogly k. 33-j.
24 Gaýrygoýulmasyz tiz kömek merkezi. Nokat-1 Görogly k. 120-j.
25 Şikesleri bejeriş halkara merkezi. Nokat-1
Görogly k. 118-j.
26 Şikesleri bejeriş halkara merkezi. Nokat-2
Görogly k. 118-j.
27 Gaýrygoýulmasyz tiz kömek merkezi. Nokat-1 Görogly k. 120-j.
28 Gaýrygoýulmasyz tiz kömek merkezi. Nokat-3
Görogly k. 120-j.
29 S.Türkmenbaşy ad. Dokma toplumy
Gypjak oba
30 S.Türkmenbaşy ad. Dokma toplumy
Gypjak oba
31 T"Halkbank" PTB Berkararlyk şahamçasy
Zelili k. 20 j.
32 T"Halkbank" PTB Berkararlyk şahamçasy
Zelili k. 20 j.
33 Saglygy goraýyş müdirligi
Magtymguly 90
34 Aşgabat dokma toplumy N-1
B.Türkmenistan şaýoly 597
35 Aşgabat dokma toplumy N-1
B.Türkmenistan şaýoly 597
36 Ýokanç keselleri bejeriş öňüni alyş merkezi, N-1
Çoganly toplumy 2255 O.Annaýew 79
37 Ýokanç keselleri bejeriş öňüni alyş merkezi, N-2
Çoganly toplumy 2255 O.Annaýew 79
38 Merkezi bejeriş sagaldyş hassahanasy
S.Türkmenbaşy şaýoly 21-j.
39 Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezi hassahanasy
Magtymguly 60
40 T"Halkbank" PTB Berkararlyk şahamçasy
Zelili k. 20 j.
41 T"Halkbank" PTB Büzmeýin şahamçasy
Büzmeýin ş. Gündogar k. 4 j.
42 T"Halkbank" PTB Büzmeýin şahamçasy
Büzmeýin ş. Gündogar k. 4 j.
43 T"Halkbank" PTB Çandybil şahamçasy
B.Türkmenistan şaýoly, 210 j.
44 T"Halkbank" PTB Çandybil şahamçasy
B.Türkmenistan şaýoly, 210 j.
45 "Miras" Milli söwda merkezi
B.Türkmenistan şaýoly, 230/1 j.
46 Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasy
Arçabil ş-ly 52 j.
47 B.Türkmenistan 581 ýaşaýyş jaýy
B.Türkmenistan 581 j.
48 1-nji saglyk öýi
Parahat 1 etrapça, 2 j.
49 3-nji saglyk öýi
1958 (Andalyp) 246-j.
50 T"Halkbank" PTB Köpetdag şahamçasy
Ýaşlar koçe, 15 j.
51 T"Halkbank" PTB Köpetdag şahamçasy
Ýaşlar koçe, 15 j.
52 "Bagtyýarlyk" SDAM
Oguzhan k. 112 j.
53 Onkologiýa ylmy kliniki merkezi
Arçabil 22
54 B.S.Türkmenbaşy ad. Halkara Saglyk merkezleri müdiriýeti "Ene Mähri" merkezi
1970 k. 30-j.
55 B.S.Türkmenbaşy ad. Halkara Saglyk merkezleri müdiriýeti "Ene Mähri" merkezi
1970 k. 30-j.
56 Saglygy Goraýyş we Derman senagaty ministrligi
Arçabil şaýoly, 20-j
57 B.S.Türkmenbaşy ad. Halkara Saglyk merkezleri müdiriýeti iç keselleri merkezi
1970 k. 30-j.
58 B.S.Türkmenbaşy ad. Halkara Saglyk merkezleri müdiriýeti iç keselleri merkezi
1970 k. 30-j.
59 B.S.Türkmenbaşy ad. Halkara Saglyk merkezleri müdiriýeti iç keselleri merkezi
1970 k. 30-j.
60 Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkezi
1972 k. 92-j
61 Halkara saglyk merkezler müdiriýeti
1970 k. 30-j.
62 T"Halkbank" PTB Merkezi diwany
A.Nyýazow 154 j.
63 T"Halkbank" PTB Merkezi diwany
A.Nyýazow 154 j.
64 T"Halkbank" PTB Merkezi diwany
A.Nyýazow 154 j.
65 T"Halkbank" PTB Merkezi diwany
A.Nyýazow 154 j.
66 T"Halkbank" PTB Merkezi diwany A.Nyýazow 154 j.
67 TMB Inkassasiýa müdirligi
A.Nyýazow 154 j.
68 Aşgabat ş. döwlet ätiýaçlandyryş guramasy
Garaşsyzlyk şaýoly
69 Aşgabat ş. Saglygy goraýyş we kesselleriň öňüni alyş merkezi
(sanepidemstansiýa)
Gurbansoltan eje köç. 48 j.
70 "Türkmenhowaýollary” DMG-nyň Howa gatnawlarynyň Baş gullugy
Oguzhan k. 211 j.
71 B.S.Türkmenbaşy ad. Halkara Saglyk merkezleri müdiriýeti anyklaýyş merkezi
1970 k. 13-j
72 Türkmenistanyň döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti ýaşaýyş jaýy
1970 k. 13-j
T/B Gurnalan edaranyň ady Gurnalan ýeriniň salgysy
1 T"Halkbank" PTB Ak bugdaý şahamçasy Änew ş. Watan k. 5 j.
2 Kaka etr. Serdar Pamyk egriji fabrigi. Nokat 1 Aşgabat-Mary gara ýolunyň 124 km.
3 Kaka etr. Serdar Pamyk egriji fabrigi. Nokat 2 Aşgabat-Mary gara ýolunyň 124 km.
4 T"Halkbank" PTB Bäherden şahamçasy M.Atadurdyýew k. 1 j.
5 Bäherden etr. S.Türkmenbaşy ad. Ýüplik fabrigi Aşgabat-Bäherden ýoly 85 km.
6 Bäherden etr. S.Türkmenbaşy ad. Dokma fabrigi Aşgabat-Bäherden ýoly 85 km.
7 T"Halkbank" PTB Gökdepe şahamçasy Gökdepe ş. N.Halmämmedow k. 4 j.
8 T"Halkbank" PTB Gökdepe şahamçasy Gökdepe ş. N.Halmämmedow k. 4 j.
9 T"Halkbank" PTB Tejen şahamçasy Tejen ş. Magtymguly k. 19 j.
10 T"Halkbank" PTB Tejen şahamçasy Tejen ş. Magtymguly k. 19 j.
11 T"Halkbank" PTB Tejen şahamçasy Tejen ş. Magtymguly k. 19 j.
T/B Gurnalan edaranyň ady Gurnalan ýeriniň salgysy
1 T"Halkbank" PTB Balkan şahamçasy 160 ÝJT 11 j.
2 T"Halkbank" PTB Esenguly şahamçasy Esenguly ş. Täze şäherçe 44 k. Demirgazyk tarapy
3 T"Halkbank" PTB Türkmenbaşy şahamçasy Kosmonaflar k. 1 j.
4 T"Halkbank" PTB Türkmenbaşy şahamçasy Kosmonaflar k. 1 j.
T/B Gurnalan edaranyň ady Gurnalan ýeriniň salgysy
1 T"Halkbank" PTB Daşoguz şahamçasy S.Türkmenbaşy ş-ly. 36-j.
2 Dagoguz ş. Pagta egriji fabrigi Bitaraplyk 125
3 Dagoguz ş. "Serdar" Pagta egirme fabrigi Ruhnama köç. 9 j.
4 T"Halkbank" PTB Daşoguz şahamçasy S.Türkmenbaşy ş-ly. 36-j.
5 S.A.Nyýazow etr. Bagtyýar zaman obasy, Miras bazary Bagtyýar zaman obasy, Miras bazary
6 Dagoguz "Çeper" tikin fabrigi Gurbansoltan eje köç. 71 j.
7 T"Halkbank" PTB Daşoguz şahamçasy S.Türkmenbaşy ş-ly. 36-j.
8 T"Halkbank" PTB Köneürgenç şahamçasy Könürgenç ş. N.Aýtakow köçe, 88 j.
9 T"Halkbank" PTB Köneürgenç şahamçasy Könürgenç ş. N.Aýtakow köçe, 88 j.
10 T"Halkbank" PTB Ruhybelent şahamçasy S.A.Nyýazow ş-çe, Aýbek köçe, 15 j.
11 T"Halkbank" PTB S.Türkmenbaşy şahamçasy S.Türkmenbaşy ş-çe, Aşgabat köçe, 38 j.
T/B Gurnalan edaranyň ady Gurnalan ýeriniň salgysy
1 T"Halkbank" PTB Darganata şahamçasy Darganata ş-çe. S.Türkmenbaşy ş-ly, 52-j.
2 T"Halkbank" PTB Darganata şahamçasy Darganata ş-çe. S.Türkmenbaşy ş-ly, 52-j.
3 T"Halkbank" PTB Dostluk şahamçasy Dostluk ş-çe, Amyderya köçe, 55 j.
4 T"Halkbank" PTB Dostluk şahamçasynyň Hojambaz gullugy Hojambaz ş. S.Nyýazow köç. Jaý-12
5 T"Halkbank" PTB Dostluk şahamçasy Dostluk ş-çe, Amyderya köçe, 55 j.
6 T"Halkbank" PTB Galkynyş şahamçasy Sakar ş-çe. Kemine köçe, 34 j.
7 T"Halkbank" PTB Galkynyş şahamçasy Sakar ş-çe. Kemine köçe, 34 j.
8 T"Halkbank" PTB Kerki şahamçasy Kerki ş. B.Kerbabayew 22
9 T"Halkbank" PTB Kerki şahamçasynyň Halaç gullugy Halaç ş-çe S.Nyýazow 27
10 T"Halkbank" PTB Kerki şahamçasy Kerki ş. B.Kerbabayew 22
11 T"Halkbank" PTB Kerki şahamçasy Kerki ş. B.Kerbabayew 22
12 T"Halkbank" PTB Lebap şahamçasy S.A.Nyyazow ş-ly, 50 j.
13 Türkmenabat ş. Ýüpek ÖB Mukaddes Ruhnama k. 1 j.
14 Türkmenabat ş. Pagta egriji fabrigi 1-nji Senagat zolagy
15 T"Halkbank" PTB Lebap şahamçasy S.A.Nyyazow ş-ly, 50 j.
16 T"Halkbank" PTB Lebap şahamçasynyň Garaşsyzlyk gullugy Garaşsyzlyk ş-çe. Lebap k. 12
17 T"Halkbank" PTB Lebap şahamçasy S.A.Nyyazow ş-ly, 50 j.
18 Lebap welaýat adalat bölümi A.Nyyazow köçe, 8 j.
19 T"Halkbank" PTB Lebap şahamçasy S.A.Nyyazow ş-ly, 50 j.
20 T"Halkbank" PTB Lebap şahamçasy S.A.Nyyazow ş-ly, 50 j.
21 T"Halkbank" PTB Saýat şahamçasy Sayat etr. Türkmenabat köçe, 25 j.
22 T"Halkbank" PTB Saýat şahamçasynyň Garabekewül gullugy Garabekewül ş-çe, Seýdi k. 39 j.
23 T"Halkbank" PTB Saýat şahamçasy Saýat ş-çe. Türkmenabat köçe, 25 j.
24 T"Halkbank" PTB Seýdi şahamçasy Seýdi ş. D.Azady köçe, 1 j.
T/B Gurnalan edaranyň ady Gurnalan ýeriniň salgysy
1 T"Halkbank" PTB Baýramaly şahamçasy Baýramaly ş. Altyn asyr köçe 40 j.
2 T"Halkbank" PTB Baýramaly şahamçasy Baýramaly ş. Altyn asyr köçe 40 j.
3 T"Halkbank" PTB Baýramaly şahamçasy Baýramaly ş. Altyn asyr köçe 40 j.
4 T"Halkbank" PTB Mary şahamçasy Arçabil köçe, 5 j.
5 Yrsgal myhmanhanasy Atakopek Mergen 2
6 Mary "Türkmenstandartlary" döwlet synag laboratoriýasy Arçabil 2a j.
7 Mary ş. 3-nji saglyk öýi Bitaraplyk k. 32-j
8 T"Halkbank" PTB Mary şahamçasy Arçabil köçe, 5 j.
9 Mary ş. 04246 harby bölümi, 38-nji dükany Gorkut Ata köçesi
10 "OJAR AZIA" HK Sähra şäherçesi
11 "Merw" döwlet lomaý-bölek söwda firmasy Mollanepes köç.
12 T"Halkbank" PTB Murgap şahamçasy Murgap ş. Garaşsyzlyk köçe, 53 j.
13 "Murgap Market" SM Murgap ş. Azady köç. 22 j.
14 T"Halkbank" PTB Murgap şahamçasy Murgap ş. Garaşsyzlyk köçe, 53 j.
15 T"Halkbank" PTB Sakarçäge şahamçasy Sakarçäge ş-çe, Kemine-6
16 "Görelde" SM Sakarçäge ş-çe, Mollanepes köçesi, 1 jaýy
17 "Görelde" SM Sakarçäge ş-çe, Mollanepes köçesi, 1 jaýy
18 T"Halkbank" PTB Sakarçäge şahamçasy Sakarçäge ş-çe, Kemine-6
19 Sakarçage etrap AJ edara binasy Sakarçäge ş-çe, Kemine-5
20 T"Halkbank" PTB Tagtabazar şahamçasy Tagtabazar ş-çe, Azatlyk k. 7 j.
21 2106 harby bölüm Tagtabazar ş-çe, Şagadam 1
22 T"Halkbank" PTB Tagtabazar şahamçasy Tagtabazar ş-çe, Azatlyk k. 7 j.
23 T"Halkbank" PTB Tagtabazar şahamçasy Tagtabazar ş-çe, Azatlyk k. 7 j.
24 T"Halkbank" PTB Ýölöten şahamçasy Ýolöten ş. Atçapar k. 72 j.
25 T"Halkbank" PTB Ýölöten şahamçasy Ýolöten ş. Atçapar k. 72 j.
26 T"Halkbank" PTB Ýölöten şahamçasy Ýolöten ş. Atçapar k. 72 j.