Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29.03.2018

25-nji martda Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi

24.03.2018

Nowruzyň şanyna ählihalk dabarasy

21.03.2018

Türkmenistan Halkara Nowruz gününi — Milli bahar baýramyny uly ruhubelentlik bilen garşylady. Bu baýramyň hormatyna Nowruz ýaýlasynda ägirt uly öýüň görnüşinde gurlan “Türkmeniň ak öýünde” däp bolan toý dabaralary ýaýbaňlandy.

«Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy: taryhdan geljege» atly ylmy-amaly maslahata gatnaşyjylara

20.03.2018

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Gadyrly myhmanlar!

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna we ähli telekeçilerine

17.03.2018

Hormatly Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary!

Gadyrly türkmen telekeçileri!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

15.03.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Abu-Dabi şäherine geldi

14.03.2018

2018-nji ýylyň 14-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine geldi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary

13.03.2018

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary başlandy. Bu sapar Emiriň — Şeýh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabahyň çagyrmagy boýunça amala aşyrylýar.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine, ähli gelin-gyzlaryna

08.03.2018

Eziz eneler!

Mähriban gelin-gyzlar!

Türkmenistanyň Prezidenti Garagum sährasy boýunça sport awtomobilinde ýöriş etdi

04.03.2018

Pages

Subscribe to RSS - Habarlar