Telekeçiler

Telekeçiler üçin bank hyzmatlarynyň nyrhnamasy

Türkmenistanyň „Halkbank“ DTB-niň eýeçiligiň ähli görnüşine degişli bolan edara görnüşli taraplar we edara görnüşli tarapy döretmezden hereket edýän telekeçiler üçin bank  hyzmatlarynyň

NYRHNAMASY

Subscribe to RSS - Telekeçiler